INFORMACJA O NOWYCH ZALECENIACH ORAZ O STANIE REALIZACJI ZALECEŃ JUŻ WYDANYCH PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO (PPIS) ORAZ INSPEKTORA PRACY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY (PIP)

Lp. Rok wydania decyzji Nazwa szkoły/placówki Instytucja wydająca decyzję Nr decyzji Data wydania decyzji
(rok-miesiąc- dzień)

Wydane zalecenia
(każde zalecenie
proszę wpisać 
w odrębnym wierszu)

Ustalony termin realizacji poszczególnych zaleceń
(rok-miesiąc- dzień)
Informacja 
o stanie 
realizacji poszczególnych 
zaleceń
1 2016 Szkoła Podstawowa nr 20 im. Marii Konopnickiej PPIS w Rudzie Śl. PROTOKÓŁ KONTROLI              Nr 334/1214/ONS/HŻŻiPU/16 2016-04-08 brak zaleceń nie dotyczy nie dotyczy
2 2016 Szkoła Podstawowa nr 20 im. Marii Konopnickiej PPIS w Rudzie Śl. PROTOKÓŁ KONTROLI            Nr 133/1214/ONS/HD/15 2015-12-03 brak zaleceń nie dotyczy nie dotyczy

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 21 luty 2018 19:50 Olga Wieloch