Informacja

Wykaz ulic lub ich części wchodzące w skład 
obwodu Szkoły Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej

 

Chmielna; Do Gródka; Grzybowa; Handlowa; Huculska; Jabłoniowa; Jacka; Jagodowa; Jeżynowa; Kaszubska; Jana Kochanowskiego; Kochłowicka od nr 72 do końca; Krakowska; Krańcowa; Letnia; Łąkowa; Malinowa; Mrówcza; Nasypowa; Ondraszka; Opłotki; Oświęcimska nr nieparzyste od nr 145 do końca oraz nr parzyste od nr 138 do końca; Józefa Piłsudskiego nr parzyste; Pomorska; Poziomkowa; Bolesława Prusa; Mikołaja Reja; Stefana Rogozińskiego; Rybna; Rzeczna; Sadowa; Siewna; Leopolda Staffa; Sudecka, Szyb Artura; Tatrzańska; ks. Ludwika Tunkla od nr 1 do nr 23; Warmińska; Weteranów; Wirecka; Wrocławska; Wyzwolenia nr nieparzyste od nr 1 do nr 151 oraz nr parzyste od nr 2 do nr 148; Roberta Żymły.

 

UWAGA RODZICE !

Od 14.04.2016 r. rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych 

na rok szkolnym 2016/2017

 

- dzieci zamieszkałe w rejonie szkoły przyjmowane są z urzędu ( bez rekrutacji),

- dzieci uczęszczające do naszego przedszkola (nawet spoza rejonu ) przyjmowane będą do klas pierwszych bez rekrutacji*,

- klasa pierwsza może być uruchomiona, jeżeli zgłosi się co najmniej 12 kandydatów,

- świetlica czynna będzie odpowiednio do potrzeb rodziców,

- baza szkoły jest dostosowana do potrzeb dzieci 6-letnich,

- zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo, opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, wysoki poziom nauczania, rozwijanie zainteresowań,

Nasza Szkoła zajmuje 20 miejsce w województwie śląskim, jeśli chodzi o wyniki egzaminów zewnętrznych.

Szkoła posiada certyfikat „Szkoły przyjaznej sześciolatkom”.

 

* podstawa prawna: art.7 ustawy z dn.29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.35)

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do składania dokumentów w sekretariacie szkoły w budynku zastępczym przy ul. Tunkla 147 A.

Zgłoszenia i wnioski o przyjęcie do klasy I - do pobrania na stronie!

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 21 luty 2018 20:17 Olga Wieloch