Kontrole

INFORMACJA O NOWYCH ZALECENIACH ORAZ O STANIE REALIZACJI ZALECEŃ JUŻ WYDANYCH PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO (PPIS) ORAZ INSPEKTORA PRACY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY (PIP)

Lp. Rok wydania decyzji Nazwa szkoły/placówki Instytucja wydająca decyzję Nr decyzji Data wydania decyzji
(rok-miesiąc- dzień)

Wydane zalecenia
(każde zalecenie
proszę wpisać 
w odrębnym wierszu)

Ustalony termin realizacji poszczególnych zaleceń
(rok-miesiąc- dzień)
Informacja 
o stanie 
realizacji poszczególnych 
zaleceń
1 2016 Szkoła Podstawowa nr 20 im. Marii Konopnickiej PPIS w Rudzie Śl. PROTOKÓŁ KONTROLI              Nr 334/1214/ONS/HŻŻiPU/16 2016-04-08 brak zaleceń nie dotyczy nie dotyczy
2 2016 Szkoła Podstawowa nr 20 im. Marii Konopnickiej PPIS w Rudzie Śl. PROTOKÓŁ KONTROLI            Nr 133/1214/ONS/HD/15 2015-12-03 brak zaleceń nie dotyczy nie dotyczy

 

Lp.

Rok

Instytucja kontrolująca

Temat kontroli

1

2013

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej

Ocena realizacji programów edukacyjnych

„Czyste powietrze wokół nas”

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

2

2014

Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach

Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych z ramowymi planami
nauczania  w publicznej szkole podstawowej

3

2014

Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach

Ocena stanu przygotowania szkoły na przyjęcie
pierwszoklasistów w tym dzieci sześcioletnich

4

2014

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej

Kontrola kompleksowa zgodnie z planem pracy
na 2014 dla ONS/HD i ONS/HŻŻ

5

2014

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej

Odbiór obiektu w związku z dopuszczeniem do
użytkowania pomieszczeń

 

Lp.

Rok

Instytucja kontrolująca

Temat kontroli

1

2015

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej

Kontrola kompleksowa zgodnie z planem pracy

na 2015 dla ONS/HD

2

2015

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej

Kontrola kompleksowa

 

3

2016

Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach

Ewaluacja problemowa

4

2016

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej

Kontrola sanitarna

 

5

2016

WYDZIAŁ Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Ruda Śląska

Kontrola w zakresie rzetelności sprawozdawczości
oraz prawidłowości rozliczeń z UM Ruda Śląska
w okresie od XII 2014r. do 31.03.2016r.