Wyniki kontroli
INFORMACJA O NOWYCH ZALECENIACH ORAZ O STANIE REALIZACJI ZALECEŃ JUŻ WYDANYCH PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO (PPIS) ORAZ INSPEKTORA PRACY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY (PIP) PDF Drukuj
Lp. Rok wydania decyzji Nazwa szkoły/placówki Instytucja wydająca decyzję Nr decyzji Data wydania decyzji
(rok-miesiąc- dzień)

Wydane zalecenia
(każde zalecenie
proszę wpisać
w odrębnym wierszu)

Ustalony termin realizacji poszczególnych zaleceń
(rok-miesiąc- dzień)
Informacja
o stanie
realizacji poszczególnych
zaleceń
1 2016 Szkoła Podstawowa nr 20 im. Marii Konopnickiej PPIS w Rudzie Śl. PROTOKÓŁ KONTROLI              Nr 334/1214/ONS/HŻŻiPU/16 2016-04-08 brak zaleceń nie dotyczy nie dotyczy
2 2016 Szkoła Podstawowa nr 20 im. Marii Konopnickiej PPIS w Rudzie Śl. PROTOKÓŁ KONTROLI            Nr 133/1214/ONS/HD/15 2015-12-03 brak zaleceń nie dotyczy nie dotyczy
Wytworzył: Olga Wieloch
Data informacji: 2016-09-12 11:36:26
Opublikował: Olga Wieloch
Data publikacji: 2016-09-12 13:37:10
Odsłon: 118
Dziennik zmian
 
Protokół kontroli obiektów placówek oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa PDF Drukuj

Protokół kontroli obiektów placówek oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa - 2014 strona 1

Protokół kontroli obiektów placówek oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa - 2014 strona 2

Protokół kontroli obiektów placówek oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa - 2014 strona 3

Protokół kontroli obiektów placówek oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa - 2014 strona 4

Wytworzył: Olga Wieloch
Data informacji: 2014-11-28 15:08:37
Opublikował: Olga Wieloch
Data publikacji: 2014-11-28 16:14:45
Odsłon: 701
Dziennik zmian
 
PDF Drukuj

Przegląd stanu technicznego urządzeń sportowych na boisku, urządzeń na placu zabawa oraz ogrodzeń pod kontem bezpieczeństwa użytkowania - 2013


Protokół z okresowej kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej budynku - przegląd pięcio - letni 2010

strona 1 strona 2 strona 3 strona 4

Wytworzył: Olga Wieloch
Data informacji: 2013-05-22 18:22:40
Opublikował: Olga Wieloch
Data publikacji: 2013-05-22 20:25:33
Odsłon: 413
Dziennik zmian
 
Kontrola przewodów kominowych PDF Drukuj

okresowa kontrola przewodów kominowych za rok 2014

okresowa kontrola przewodów kominowych za rok 2013 - strona 1

okresowa kontrola przewodów kominowych za rok 2013 - strona 2

okresowa kontrola przewodów kominowych za rok 2012

okresowa kontrola przewodów kominowych za rok 2011

Wytworzył: Olga Wieloch
Data informacji: 2013-05-22 18:16:56
Opublikował: Olga Wieloch
Data publikacji: 2013-05-22 20:22:37
Odsłon: 388
Dziennik zmian
 
Kontrole PDF Drukuj

Lp. Rok Instytucja kontrolująca Temat kontroli
1 2009 PPIS Kontrola sanitarna szkoły i bloku żywienia w ramach planu pracy.
2 Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach Nadzór dyrektora szkoły nad realizacją podstawy programowej z uwzględnieniem zagadnień dotycz ących praw człowieka cz.III
3 Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej Kontrola 5% w 2009r.
1 2010 Miejski Zakład Obsługi Placówek Oświatowych Ruda Śląska Protokoły pomiarów skuteczności izolacji i instalacji odgromowej
2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej Kontrola kompleksowa.
3 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej Kontrola stanu sanitarnego piaskownicy.
4 Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach Kontrola ZFŚS
1 2011 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej Kontrola wypoczynku zimowego organizowanego w formie półkolonii.
2 Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej Kontrola związana z organizacją wypoczynku zimowego w formie półkolonii.
3 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej Przestrzeganie przepisów o ochronie p.poż.
4 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej Kontrola próbnej ewakuacji dzieci z budynku szkolnego
5 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej Kontrola kompleksowa .
1 2012 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej Wdrożenie programu edukacyjnego pt. "Czyste powietrze wokół nas"
2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej Kontrola kompleksowa .
3 2013 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
4 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej

Kontrola zgodnie z planem pracy.


 

Lp.

Rok

Instytucja kontrolująca

Temat kontroli

1

2013

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej

Ocena realizacji programów edukacyjnych

„Czyste powietrze wokół nas”

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

2

2014

Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach

Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych z ramowymi planami
nauczania  w publicznej szkole podstawowej

3

2014

Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach

Ocena stanu przygotowania szkoły na przyjęcie
pierwszoklasistów w tym dzieci sześcioletnich

4

2014

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej

Kontrola kompleksowa zgodnie z planem pracy
na 2014 dla ONS/HD i ONS/HŻŻ

5

2014

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej

Odbiór obiektu w związku z dopuszczeniem do
użytkowania pomieszczeń

 

Lp.

Rok

Instytucja kontrolująca

Temat kontroli

1

2015

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej

Kontrola kompleksowa zgodnie z planem pracy

na 2015 dla ONS/HD

2

2015

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej

Kontrola kompleksowa

3

2016

Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach

Ewaluacja problemowa

4

2016

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej

Kontrola sanitarna

5

2016

WYDZIAŁ Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Ruda Śląska

Kontrola w zakresie rzetelności sprawozdawczości
oraz prawidłowości rozliczeń z UM Ruda Śląska
w okresie od XII 2014r. do 31.03.2016r.

Wytworzył: Olga Wieloch
Data informacji: 2013-06-12 16:04:20
Opublikował: Olga Wieloch
Data publikacji: 2013-06-12 18:04:37
Odsłon: 340
Dziennik zmian
 


Copyright © 2017 Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Zasady dotyczące cookies: Ta witryna podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych dowiedz się więcej ».

Akceptuję pliki cookies.