Podstawa prawna
PDF Drukuj

Powołanie szkoły

strona 1 strona 2

Wytworzył: Olga Wieloch
Data informacji: 2013-05-22 18:10:57
Opublikował: Olga Wieloch
Data publikacji: 2013-05-22 20:12:23
Odsłon: 317
Dziennik zmian
 
PDF Drukuj

Do przeglądania i drukowania plików w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.adobe.com

Wersja papierowa dostępna jest w bibliotece szkolnej.

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej

 

Wytworzył: Olga Wieloch
Data informacji: 2011-04-10 16:20:33
Opublikował: Olga Wieloch
Data publikacji: 2011-09-01 19:53:42
Odsłon: 375
Dziennik zmian
 
Regulaminy PDF Drukuj

L.p. Nazwa regulaminu
1 Regulamin w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
2 Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
3 Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 20
4 Regulamin przyznawania dodatku funkcyjnego nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 20
5 Regulamin przyznawania dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieliw roku 2012 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady ksztłcenia nauczycieli xzatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dl a których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
6 Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 20
7 Regulamin pełnienia dyżurów na przerwach przez nauczycieli i zachowania się uczniów w czasie przerw
8 Kodeks etyki pracowników samorządowych w Szkole Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej
9 Wewnętrzna polityka antymobingowa w Szkole Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej
10 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
11 Regulamin wynagradzania pracowników niebędącymi nauczycielami, zatrudnionymi w Szkole Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląśkiej
12 Regulamin Pracy
13 Regulamin kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 20
14 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
18 Regulamin kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej
15 Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej
16 Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo - turystycznych Szkoły Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej
17 Regulamin przyznawania stypendium
19 Regulaminy sal szkolnych w Szkole Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej
20 Statut Rady Rodziców
21 Regulamin Rady Rodziców
22 Statut PKZP i zmiany do statutu

Regulamin Funduszu zapomogowego PKZP

Regulamin Koleżeńskiej Kasy Pośmiertnej przy PKZP w MZOPO
23 Regulamin: Plan Kontroli Wewnętrznej na 2013 oraz powołanie stałego zespołu kontrolujacego.
24 Przepisy kancelaryjno-archiwalne
Wytworzył: Olga Wieloch
Data informacji: 2013-06-12 15:53:44
Opublikował: Olga Wieloch
Data publikacji: 2013-06-12 17:54:09
Odsłon: 292
Dziennik zmian
 
Instrukcje PDF Drukuj

L.p. Nazwa instrukcji
1 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Szkoły Podstawowej nr 20 Aktualizacja nr 1
2 Instrukcja kontroli finansowej, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz obiegu finansowo-księgowych
3 Instrukcja zarządzania systemem informatycznymi ręcznym służącym do przetwarzania danych osobowych i postępowania w sytuacji ich naruszenia w Szkole Podstawowej nr 20
4 Instrukcja kancelaryjna
Wytworzył: Olga Wieloch
Data informacji: 2013-06-12 15:57:21
Opublikował: Olga Wieloch
Data publikacji: 2013-06-12 17:58:04
Odsłon: 295
Dziennik zmian
 


Copyright © 2017 Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Zasady dotyczące cookies: Ta witryna podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych dowiedz się więcej ».

Akceptuję pliki cookies.